Logo_rug

De EU kent een subsidie van 6,6 miljoen euro toe aan het Rosalind Franklin Fellowship programma van de Rijksuniversiteit Groningen. De universiteit investeert zelf tien miljoen euro in het programma. 

De EU-subsidie is bestemd voor de vijfde ronde van het Rosalind Franklin Fellowship programma die begint op 1 oktober 2014 en vijf jaar duurt.

Met het Rosalind Franklin Fellowship programma wil de universiteit internationaal onderzoektalent van het hoogste niveau aantrekken en het percentage vrouwelijke hoogleraren verhogen. Het programma richt zich op onderzoekers die streven naar een hoogleraarschap.

Collegelid Jan de Jeu is blij met de EU-erkenning. ‘Op het ogenblik is het percentage vrouwelijke hoogleraren nog veel te laag. De Rijksuniversiteit Groningen maakt er veel werk van om het te verhogen naar 25 procent. Deze subsidie ondersteunt ons daarbij, een zetje in de rug voor een succesvol programma van onze universiteit.’

© Nationale Onderwijsgids