vsnu studenten aantallen diploma's

DEN HAAG - Vereniging van universiteiten VSNU heeft de cijfers bekendgemaakt over de definitieve studentenaantallen in het studiejaar 2012-2013. Hieruit blijkt ook dat het afgelopen jaar aanzienlijk meer diploma's zijn uitgereikt op Nederlandse universiteiten.

Het aantal uitgereikte masterdiploma's op universiteiten is met 16 procent gestegen, het aantal uitgereikte bachelordiploma's zelfs met 17 procent. Een opmerkelijke stijging.

Een mogelijke verklaring van de stijging is de dreiging van de langstudeerboete. Deze is inmiddels van tafel, maar was in 2012 nog van kracht.

Een verklaring van de toename van het aantal bachelordiploma's is bovendien de invoering van de harde knip tussen de bachelor en de master op technische universiteiten. Een student mag niet starten met zijn master voordat het bachelordiploma is gehaald.

Het totale aantal ingeschreven studenten op universiteiten bedroeg in het voorbije collegejaar 240.000. Een daling van 1,6 procent ten opzichte van 2011-2012 (244.000 ingeschrevenen), maar nog steeds fors hoger dan de jaren ervoor.

Via Nieuwsbank.nl

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres