Universiteit Utrecht

UTRECHT – Hanno van Keulen, medewerker bij het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht, heeft de praktijkprijs van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) gewonnen. De tweejaarlijkse prijs is aan Van Keulen toegekend voor zijn werk aan het zogenoemde 'vindplaatsenprogramma van Talentenkracht' en werd aan hem uitgereikt tijdens de Onderwijs Research Dagen in Brussel. 

TalentenKracht is een onderzoeksprogramma, waarin zeven universiteiten onderzoek doen naar de ontwikkeling van talent bij kinderen van 3 tot 14 jaar. Hierbij wordt gekeken naar het domein wetenschap en techniek. 
Onder andere ouders, kinderopvang en scholen worden betrokken in het onderzoek, waarbij de wetenschappers een diversiteit in academische achtergronden hebben: pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving. 
 
Het Vindplaatsenprogramma waarvoor Van Keulen de prijs in ontvangst mag nemen, is een onderzoekstraject waarin deelnemende scholen samen met de onderzoekers van TalentenKracht de bij scholen aanwezige kennis oppakken voor praktische invulling. Hier gaat het om scholen die al gevorderd zijn in het geven van wetenschap en techniek onderwijs. De vraag van de school staat in dit onderzoek centraal.  
 
De praktijkprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan personen, groepen of instellingen die via hun wetenschappelijk werk een herkenbare bijdrage hebben geleverd aan activiteiten van practici om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te verbeteren. 
 
© Nationale onderwijsgids