Universiteit Utrecht

UTRECHT - Het voorstel van Jan van Tartwijk, hoogleraar Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht, is uit ruim 200 inzendingen als het beste beoordeeld door het Nationaal Regieorgaan Onderwijskunde (NRO). Hierdoor mag Van Tartwijk met collega-professionals onderzoek doen naar de effecten van LeerKRACHT, een methode om het Nederlandse onderwijs van goed naar excellent onderwijs te laten groeien.  

Volgens het NRO is het onderzoeksvoorstel van Van Tartwijk 'zeer relevant voor de onderwijspraktijk en dragen de resultaten bij aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs.'

De LeerKRACHT-methode beoogt dat scholen zelf de kwaliteit van hun onderwijs kunnen verbeteren door een een getoetste, praktische en kopieerbare aanpak, waarbij de leerkracht centraal staat.
In het onderzoek van Van Tartwijk zal worden gemeten in hoeverre een verbetering van leerlingresultaten en cultuurverandering waarneembaar is en wordt er gekeken naar de instructies die deelnemende scholen ontvangen via de methode.
 

Het NRO is ingesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de afstand tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk van het onderwijs te verkleinen. Het NRO richt zich om het tegengaan van versnippering van middelen voor onderwijsonderzoek en zet zich in voor een samenhangende meerjarige programmering van wetenschappelijk onderzoek.


© Nationale Onderwijsgids