Verontruste VU'ers, symposium

AMSTERDAM - De actiegroep Verontruste VU'ers organiseert op 25 april een symposium over het failliet van de 'managersuniversiteit', verwijzend naar onder meer het vele nieuws over falende, graaiende topbestuurders in het (hoger) onderwijs.

Tijdens het symposium zal de huidige stand van Universitair Nederland worden besproken. Onder meer de enorme last van de bureaucratie onder onderwijzend personeel, de harde concurrentie om onderzoeksgeld, de groeiend mate van veronderstelde overbodigheid van ondersteunend personeel en de massaliteit van de grote groepen studenten komen daarbij aan bod.

Daarnaast wordt ingegaan op de "McDonald’s ontleende managementmodellen", de megalomane bouwplannen en de topsalarissen onder bestuurders. Zoals de naam al zegt, beginnen de Verontruste VU'ers met het bespreken van deze zaken op de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam.

Op het symposium zullen Ewald Engelen, Chris Lorenz, Ottho Heldring en Boris Slijper, onder voorzitterschap van Ida Sabelis in gesprek gaan over de bovengenoemde zaken. Naast het herkennen van de problemen, zullen ook oplossingen worden aangedragen met als uiteindelijk doel ervoor te zorgen dat de universiteit terug wordt gegeven aan onderwijsprofessionals en studenten.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem