VSO Deventer gaat definitief naar Driehoek Snipperling

De Driehoek Snipperling is definitief de locatie voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Deventer. De leerlingen krijgen een toekomstbestendige school, in hun eigen stad. De beoogde planning is dat de bouw van de school na maart 2025 kan beginnen. In dat geval kunnen de leerlingen vanaf het schooljaar 2026-2027 naar het nieuwe gebouw. Dat meldt de gemeente Deventer. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft dit op 21 mei besloten. Om de nieuwe school te bouwen, moet het terrein bouwrijp worden gemaakt en moet de Japanse Duizendknoop weggehaald worden. Het college heeft in een apart besluit hier ook voor gekozen. De Japanse Duizendknoop is een plant die schade toe kan brengen aan funderingen van gebouwen en die moeilijk te verwijderen is. Bouwrijp maken en saneren wordt in één opdracht uitgevoerd.

Tijdelijke locatie

De leerlingen van VSO Deventer zitten sinds september 2023 in een tijdelijke locatie aan de Zutphenseweg 51 in Deventer. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit tot en met het schooljaar 2024 -2025 zou zijn, als in de zomer van 2023 een besluit voor de definitieve locatie genomen zou worden. Dat bleek onhaalbaar naar aanleiding van flora- en fauna onderzoeken. Daardoor moet een jaar langer gebruik worden gemaakt van de tijdelijke plek.

Voor het verwijderen van de Japanse Duizendknoop wordt de gemeenteraad gevraagd een bedrag van 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen. Bij een positief besluit van de raad kunnen de werkzaamheden in gang worden gezet. 

Door: Nationale Onderwijsgids