Emaus College kan met nieuwe kweekbakken leerlingen leren tuinieren

Het Emaus College heeft voor zijn studenten een compleet pakket aan kweekmateriaal kunnen kopen. Dat allemaal dankzij een gulle gever. De bakken zijn nu gevuld met aarde, de zaadjes zijn geplant en de stekjes worden bijgehouden door de leerlingen. Dat meldt het Ermelo’s Weekblad.

De kinderen leren, door het allemaal zelf te doen, wat moes tuinieren precies is. “Heel leerzaam en erg leuk”, aldus leerkracht Barbara.

School voor voortgezet speciaal onderwijs 

Het Emaus College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Ermelo. Er zitten zo’n 140 leerlingen op de school. De kinderen krijgen passende ondersteuning, de klassen zijn klein en de lessen zijn heel divers. De kinderen leren zelfredzaam te zijn en zich te oriënteren op hun loopbaan.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk