Onderwijsminister Wiersma schaft predicaten 'goed' en 'excellent' af

Scholen zullen niet langer "goed" of "excellent" worden genoemd als de prestaties positief opvallen bij de Onderwijsinspectie. Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het systeem ongewenste concurrentie en kansenongelijkheid in de hand werkt. Hij geeft hiermee gehoor aan een oproep van een meerderheid in de Tweede Kamer.

De onderwijsminister vindt het wel belangrijk dat kwaliteit wordt gestimuleerd. Maar het huidige systeem is er volgens hem op gericht om de kwaliteit van slechts een kleine groep scholen te verbeteren. Daarom gaat Wiersma nadenken over andere manier om dit te doen. Hier wil hij de Kamer in het najaar over informeren.

Excellente school 

Scholen maken in juni voor de laatste keer kans om te worden beloond met het predicaat "excellent". Zij mogen hier tot aan het einde van het schooljaar 2025/2026 reclame mee maken.

Verkeerd effect 

In februari steunde een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van D66 om de predicaten niet langer uit te reiken. Paul van Meenen (D66) vindt dat er een verkeerd effect vanuit gaat. Recentelijk deed ook het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) de oproep om hiermee te stoppen.

Door: ANP