Kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal heeft een uniek schoolgebouw

In je eigen buurt naar school: voor veel kinderen is het de normaalste zaak van de wereld. Maar voor kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand is dat te vaak nog niet zo. Dat het anders kan bewijst inclusief kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal. In de nieuwbouw gaan kinderen met en zonder beperking samen leren en spelen. Dat meldt HEVO.

Binnen Kindcentrum De Kroevendonk werken verschillende partners samen: de peuterspeelzaal, het basisonderwijs, de kinderopvang en de specialistische kinderopvang Wij Samen. Deze stichting begeleidt kinderen met een ernstige meervoudige beperking in hun ontwikkeling. Samen werkten al deze partners aan het ontwerp van een nieuw integraal kindcentrum (IKC), met als motto: ‘Geloven in ontwikkeling. ALTIJD’.

Inclusief schoolgebouw 

De Kroevendonk hanteert het uitgangspunt dat elk kind welkom is. Sterker nog: de betrokken partners willen de verschillen tussen kinderen in het regulier en speciaal onderwijs opheffen. Door samen te leren en spelen vallen verschillen tussen kinderen weg. Dat is het fundament van het inclusief onderwijs dat De Kroevendonk voorstaat. Het klinkt allemaal heel logisch, maar het had behoorlijk wat consequenties voor het ontwerp van de nieuwbouw. "Tijdens het ontwerpproces moesten we extra goed doorvragen naar wat nodig was en wat juist hindernissen zouden kunnen zijn", vatten Lizet Geertsma en Gerhard Jacobs samen. Zij begeleidden het ontwerpproces vanuit HEVO; een vastgoedexpert met veel ervaring in het primair en voortgezet onderwijs. Doorvragen was belangrijk, maar luisteren was net zo essentieel. Gerhard: "Vanuit onze ervaring in onderwijshuisvesting konden we veel inbrengen, onder meer hoe je duurzaam en volgens het Handboek Toegankelijkheid en het Integraal Toegankelijkheids Symbool (ITS)-keurmerk kunt bouwen. Maar we hebben vooral ook heel goed geluisterd naar de inbreng van experts van De Kroevendonk en Wij Samen. Zij hebben enorm waardevolle input geleverd om een schoolgebouw te ontwerpen dat letterlijk en figuurlijk drempelloos is."

Door: Nationale Onderwijsgids