Rijks Justitiële Jeugdinrichting Horsterveen voldoet aan basisvereisten

Het verblijf, de behandeling en het onderwijs van jongeren in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) locatie Horsterveen in Evertsoord voldoen aan de basisvereisten. De vier toezichthoudende inspecties zien dat medewerkers en directie door hard werken een basis hebben gelegd voor onder meer de behandeling, zorg en een gezamenlijk dagprogramma van de RJJI en school. Horsterveen kan volgens de inspecties alleen uitgroeien tot een volledig operationele instelling als er voldoende gekwalificeerd personeel is. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

RJJI Horsterveen is een tijdelijke locatie waar jongeren ouder dan 18 jaar  die worden verdacht van een delict of hiervoor zijn veroordeeld, maximaal drie maanden verblijven. Horsterveen dient als hun onderkomen totdat de nieuwbouw van de particuliere justitiële jeugdinrichting Teylingereind in 2023 klaar is.

Bezoek 

De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie bezochten Horsterveen en de bijbehorende school in oktober 2021 en in mei 2022 . Hierbij gingen zij na of de veiligheid, bejegening, behandeling en scholing voldeed aan de basisvereisten.

De inspecties gaven na hun eerste bezoek aan positief te zijn over de gefaseerde ingebruikname van de RJJI-locatie. Ze zagen echter ook dat door de hoge snelheid waarmee deze locatie van start moest, diverse zaken onvoldoende waren geregeld. Er waren dringend verbeteringen nodig op het gebied van gezondheidzorg en onderwijs.

Grote verbeteringen 

Bij hun tweede bezoek, in mei 2022, zagen de inspecties grote verbeteringen op gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De medische zorg is voldoende georganiseerd. Het dagprogramma dat de jongeren moeten volgen, voldoet aan de basisvereisten. Er is voldoende en gemotiveerd personeel op de RJJI en op de bijbehorende school om de drie groepen - met elk 8 acht jongeren - zorg en onderwijs te bieden. Tijdens beide bezoeken lieten de jongeren aan de inspecties weten dat zij zich serieus genomen voelen door groepsleiding en docenten.

Gekwalificeerd personeel 

De werving van gekwalificeerde groepsleiders blijft echter lastig. Horsterveen kan volgens de inspecties alleen uitgroeien tot een volledige operationele instelling als er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Dit is moeilijk gezien de huidige arbeidsmarktkrapte. Inmiddels zijn vier groepen open. De inspecties zullen Horsterveen opnieuw bezoeken als de beoogde vijf leefgroepen ‘draaien’.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: DJI