Normal__stop_zo_snel_mogelijk_met_de_gesloten_jeugdzorg_

In 2021 kregen 1.815 jongeren jeugdzorg in een gesloten inrichting. Dat waren er 265 minder dan in 2020. In totaal kregen bijna 461.000 jongeren een vorm van jeugdzorg in 2021. Dat meldt het CBS.

In de periode 2015–2019 waren jaarlijks ongeveer 2.500 jongeren opgenomen in een gesloten jeugdinrichting. In 2020 was het aantal jongeren met gesloten jeugdzorg gedaald naar 2.080 en in 2021 naar 1.815 jongeren. Ten opzichte van 2019 is het aantal jongeren met deze vorm van jeugdzorg in 2021 afgenomen met bijna 29 procent.

Grote verschillen per gemeente

De gesloten jeugdzorg is een klein onderdeel van de totale jeugdzorg, het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Er waren in 2021 450.000 jongeren met jeugdhulp, waarvan gesloten zorg een klein deel (0,4 procent) uitmaakt. Ruim 41.000 jongeren kregen jeugdbescherming en bijna 8.000 kregen jeugdreclassering. In totaal waren er in 2021 461.000 jongeren tot 23 jaar met jeugdzorg.

Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De percentages jongeren met jeugdzorg verschillen sterk tussen gemeenten. In Vlieland, Staphorst, Westvoorne en Raalte kreeg in 2021 minder dan 6 procent van de jongeren jeugdzorg. In Tiel en Terneuzen was het aandeel jongeren met jeugdzorg groter dan 16 procent.

Er zijn diverse oorzaken voor deze regionale verschillen. Sociaaleconomische omstandigheden spelen een rol, maar ook beleidskeuzen die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg.

Door: Nationale Onderwijsgids