Sneltesten voor funderend onderwijs waarschijnlijk deze week beschikbaar

Eind deze week worden de eerste sneltesten verwacht voor het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Hiermee kunnen zowel docenten als leerlingen zich zowel risicogericht als preventief laten testen op coronavirus. 

Met zelftesten worden besmettingen sneller opgespoord en uitbraken zoveel mogelijk voorkomen. Het gebruik van de zelftest is altijd vrijwillig. De zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus in gaat dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. Er komt instructiemateriaal beschikbaar over hoe de test gebruikt moet worden.
 
De zelftesten worden allereerst ingezet op middelbare scholen voor het risicogericht testen van leerlingen en onderwijspersoneel, als zij in dezelfde ruimte als een besmette persoon zijn geweest. Daarnaast kan het onderwijspersoneel zich ook preventief laten testen, zonder dat er een directe aanleiding voor is.
 
De sneltesten worden aangeboden aan alle circa 6000 basisscholen, 1500 middelbare scholen en zo’n 500 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid