Het Vergeten Kind start campagne voor kinderen in sociaal isolement

Stichting Het Vergeten Kind is deze week de campagne ‘Maak je HART voor vergeten kinderen in sociaal isolement’ begonnen. Hiermee vraagt de stichting aandacht voor de alarmerende situatie van 80.000 kinderen in Nederland die zich fundamenteel alleen voelen. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze kinderen groeien vaak op in gezinnen met ernstige problemen. Hun ouders kunnen niet goed voor hen zorgen en buiten het gezin is er niemand die zich om ze bekommert. In deze bijzondere periode van corona kan iedereen zich iets voorstellen bij een isolement. Voor deze kinderen is dit niet alleen nu, maar altijd de dagelijkse praktijk. Door schaamte over hun situatie en opgedane negatieve ervaringen vertellen ze niet over hun problemen thuis. Hun wereld wordt steeds kleiner.

Meer problemen

Langdurig isolement heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Ze hebben minder zelfvertrouwen en meer last van depressie en angst. Ze doen vaker aan zelfbeschadiging en hebben meer suïcidale neigingen. Ook hun hersenontwikkeling kan door een isolement beïnvloed worden. Jongeren die zonder steun van hun netwerk de jeugdzorg verlaten, hebben vaker geen baan, geen stabiele huisvesting en geen opleiding. Ze hebben meer problemen met criminaliteit, geweld in relaties en drugs- en alcoholgebruik.

Alarmbel 

Met de landelijke campagne ‘Maak je HART voor vergeten kinderen in sociaal isolement’ vraagt Stichting Het Vergeten Kind aan heel Nederland om achter deze kinderen te gaan staan en op www.hart.hetvergetenkind.nl een hart achter te laten op de kaart van Nederland. Gesterkt door aandacht voor dit thema en de ‘harten steun’ uit het land kan de stichting krachtiger gemeenten, scholen en jeugdzorg aansporen om het isolement van deze kinderen te  doorbreken.

Door: Nationale Onderwijsgids