Branche komt met handreiking voor samenwerking onderwijs en kinderopvang

In samenwerking met de PO-Raad hebben de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang een handreiking opgezet voor de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs bij de noodopvang die nu door de lockdown nodig is. De handreiking is nu online beschikbaar. Dit meldt BOinK.

De PO-Raad heeft in de afgelopen weken meerdere signalen ontvangen van schoolbesturen dat de noodopvang op veel plekken vol zit. Daarop hebben kinderopvangorganisaties aangeboden om scholen te ondersteunen bij de noodopvang.

De handreiking is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, het ministerie van Sociale Zaken en de VNG. Er worden in de handreiking een aantal uitgangspunten behandeld, zoals het maken van heldere afspraken over de kosten van de noodopvang. Ook wordt er verwezen naar voorbeelden van regio’s waar de kinderopvang en het onderwijs al goed samenwerken, zoals in Den Haag en Amsterdam. Omdat niet alle kinderopvangorganisaties genoeg capaciteit hebben om de noodopvang op scholen goed te kunnen ondersteunen, wordt er ook aandacht besteed aan hoe gemeenten kunnen bijdragen. Zij kunnen scholen in contact brengen met kinderopvangorganisaties die nog wel capaciteit hebben.

De handreiking samenwerking kinderopvang en onderwijs in noodopvang is te vinden op www.lesopafstand.nl.

Door: Nationale Onderwijsgids