De Publieke Tribune: waarom kansenongelijkheid geen Randstedelijk probleem is

Over kansenongelijkheid in het onderwijs in de randstad wordt al veel gesproken, maar voor een plek als Heerlen is er veel minder aandacht en geld. Daarom op onze tribune: leraren, jongeren en schoolbestuurders uit Limburg. Zij leggen hun ervaringen voor aan de Heerlense wethouder Jordy Clemens en aan Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. Wat kunnen zij doen om die groeiende kloof te dichten? Dit meldt HUMAN.

Waar je wieg staat, is heel bepalend voor wat je bereikt in het leven. Kinderen met lager opgeleide ouders hebben minder kansen dan kinderen met hoger opgeleide ouders. Ook al hebben ze wél dezelfde talenten. En die ongelijkheid wordt alleen maar groter. Staat je wieg in Heerlen dan heb je dubbel pech. De oude mijnwerkersstad is een van de gemeenten in Nederland waar kinderen de minste kansen hebben.
 
 Aan Coen Verbraak de taak om de wereld van wethouder Clemens, schoolbestuurder Den Besten en die van de Limburgse onderwijsdeskundigen en ervaringsdeskundigenen met elkaar te confronteren. Niet voor een klassiek debat, geen zwart-wit discussies. Maar om tot een echt gesprek te komen, tot waardevolle inzichten en - wie weet - oplossingen.
 
De Publieke Tribune: Ongelijk en ongezien is te zien op zondag 24 januari om 23.00 uur bij HUMAN op NPO 2 en NPO Start
 

Over De Publieke Tribune

Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in HUMANs De Publieke Tribune nemen burgers juist het woord. Mensen voor wie maatschappelijke spanningen de orde van de dag bepalen vertellen over hun persoonlijke ervaringen in het leven van alledag. Niet hun meningen of opvattingen zijn leidend in het gesprek, het is hun ervaringsdeskundigheid waar het om gaat. Op grond daarvan bevragen zij bestuurders, in de hoop hen aan het denken te zetten over de mogelijkheden voor een beleid dat zich meer plooit naar hun weerbarstige werkelijkheid.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Afbeelding: Keke Keukelaar