Normal_kind_stoel_klas_jong3456
Voorafgaand aan het wetgevend overleg Jeugd, maandag 23 november, waarin ook de begroting voor de jeugdzorg wordt besproken, organiseert FNV Zorg & Welzijn een symbolische actie voor de Tweede Kamer. Dit meldt FNV.
Jeugdzorgmedewerkers, die al sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015, ontevreden zijn over het stelsel, wonen altijd trouw de debatten in de Tweede Kamer bij vanaf de publieke tribune. Vanwege de coronamaatregelen kan dat dit jaar niet fysiek en daarom plaatst de FNV een alternatieve publieke tribune, bestaande uit 100 lege stoelen en foto’s van honderden actievoerende jeugdzorgwerkers eromheen. Diverse politici zijn uitgenodigd om namens de jeugdwerkers het manifest ‘Drastisch versimpelen in de Jeugdzorg’ aan te nemen uit handen van FNV-jeugdzorgbestuurder Maaike van der Aar.
 

Drastisch versimpelen

‘Al ruim 3 jaar voert de FNV, samen met jeugdzorgprofessionals, actie voor een simpeler en beter jeugdzorgstelsel. De wachtlijsten voor kinderen blijven onverminderd lang, er is bij lange na niet genoeg geld bij gemeenten voor jeugdzorg, het ziekteverzuim en de uitstroom van jeugdzorgmedewerkers zijn hoog en er kiezen steeds minder professionals voor de jeugdzorg. Een giftige cocktail voor kinderen die hulp nodig hebben in Nederland’, zegt Van der Aar.
 
Ondanks jarenlange noodklokken van de FNV en andere organisaties en allerlei beloftes van minister Hugo de Jonge, blijven ingrijpende maatregelen uit. Daarom presenteerde de FNV begin dit jaar het plan ‘Drastisch Versimpelen in de Jeugdzorg’. Het is de visie van de FNV en haar leden, werkzaam in de jeugdzorg, over hoe de jeugdzorg zou moet worden georganiseerd. Met een jeugdzorgstelsel waar tijd- en geldrovende schakels uit zijn gehaald en waar de jeugdzorgprofessionals weer in staat worden gesteld hun belangrijke werk te doen. En een stelsel, waarin het kind centraal staat, en niet de bureaucratie, administratie, organisatiebelangen, bestuurslagen of politieke kleuren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids