Onderwijsinspectie stelt onderzoekskaders 2020/2021 bij

Ieder jaar actualiseert de onderwijsinspectie haar onderzoekskaders om ze te laten aansluiten bij gewijzigde wet- en regelgeving. Afgelopen week hebben de ministers van Onderwijs de bijgestelde onderzoekskaders voor schooljaar 2020/2021 vastgesteld. Deze kaders zijn per 1 augustus 2020 van toepassing. Dit meldt de onderwijsinspectie.

Onderstaande kaders zijn bijgesteld:
  • Onderzoekskader 2017 primair onderwijs en voorschoolse educatie
  • Onderzoekskader 2017 voortgezet onderwijs
  • Onderzoekskader 2017 (voortgezet) speciaal onderwijs
  • Onderzoekskader 2017 middelbaar beroepsonderwijs
Wat is kwaliteit precies? En hoe onderzoeken we dat? Wat verwachten we van besturen rond kwaliteitszorg en financieel beheer? Daarover gaat het onderzoekskader 2017. Dit kader beschrijft de werkwijze en het waarderingskader, dat de onderwijsinspectie bij de onderzoeken gebruikt.
 
Voor iedere onderwijssector is er een eigen onderzoekskader. Die onderzoekskaders per sector zijn grotendeels gelijk. Verschillen tussen de kaders komen bijvoorbeeld voort uit wetgeving die per sector afwijkt.
 
Een onderzoekskader bestaat altijd uit:
  • een waarderingskader: wat onderzoekt de inspectie?
  • een werkwijze: hoe onderzoekt de inspectie?
 

Waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden

Het waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden is te vinden in de onderzoekskaders van de sectoren po (bijlage 3), vo (bijlage 4) en (v)so (hoofdstuk 11).
 

Hoger onderwijs

Het toezicht op het hoger onderwijs is anders ingericht, hiervoor is er geen onderzoekskader maar een toezichtkader.
 
Klik hier voor een overzicht van alle onderzoekskaders.
 
Door: Nationale Onderwijsgids