weekoverzicht week 21

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Met deze week onder meer: de AOb vindt dat Slob het leraarschap degradeert door onbevoegde mensen voor de klas te willen zetten, de basisscholen en kinderopvang gaan vanaf 8 juni weer gezamenlijk open en eerste coronabesmetting op basisschool in Limburg.

Maandag: Slob degradeert beroep leraar als mensen zonder bevoegdheid lesgeven'

Minister Slob gaf vorige week toestemming om in de vier grote steden en Almere bij wijze van experiment "andere professionals" dan docenten een aantal lesuren te laten invullen. Het is een noodplan tegen het lerarentekort. De AOb vindt echter dat Slob “het beroep leraar degradeert" door scholen toe te staan om mensen zonder lesbevoegdheid voor klassen te zetten.
 

Dinsdag: Wetsvoorstel 'Meer ruimte voor Nieuwe Scholen' door Eerste Kamer

Een nieuwe bijzondere school krijgt momenteel alleen bekostiging van de overheid als deze uitgaat van een ‘erkende richting’ (bijvoorbeeld rooms-katholiek of islamitisch) en via een prognose kan aantonen dat er genoeg potentiële leerlingen in de buurt wonen om de stichtingsnorm te kunnen halen. Volgens de nieuwe wet hoeven initiatiefnemers niet langer uit te gaan van een erkende richting en komt er een nieuwe methode waarmee de daadwerkelijke belangstelling van ouders wordt gemeten.
 

Woensdag: Kinderopvang opgelucht over gezamenlijke volledige opening van basisschool

Kinderen kunnen vanaf 8 juni weer een hele dag naar school en bso’s kunnen hierdoor net als voor de sluiting van kinderopvang en onderwijs, aansluiten op de tijden van de scholen. "Het gepuzzel voor ouders en kinderopvang om de roosters aan te laten sluiten op scholen is hiermee van de baan.”
 

Donderdag: Hemelvaartsdag / Bonus: Op sommige scholen bepaalt de ouder of een kind blijft zitten of overgaat

In deze tijd van thuisonderwijs en afstandsonderwijs kiezen sommige scholen ervoor om dit jaar bij uitzondering alle kinderen te laten overgaan. Andere hebben ervoor gekozen om de cijfers van vóór de lockdown als leidraad te nemen. Maar er zijn ook scholen die de ouders hierover laten beslissen. De scholen geven als reden voor hun beslissing dat ouders hun kind de laatste maanden meer hebben gezien dan de school zelf, en dat zij daardoor beter kunnen inschatten op welke niveau de leerling zich bevindt.
 

Vrijdag: Vier basisschoolleraren in Limburg besmet met corona

Bij vier leerkrachten van basisschool De Veldhof in Eygelshoven (Limburg) is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Ze zijn in quarantaine geplaatst. De overige personeelsleden van de school worden getest. Als de resultaten daarvan bekend zijn, wordt gekeken welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Vooralsnog mogen kinderen die geen klachten hebben, gewoon naar school. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids