Scholen voortgezet speciaal onderwijs (vso) ook per 2 juni weer open

Scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan, net als scholen in het voortgezet onderwijs, per 2 juni weer open. Gezien de groep leerlingen en de grote variatie in het speciaal voortgezet onderwijs, kan maatwerk nodig zijn. Het is mogelijk dat scholen nog niet volledig open kunnen, of dat bepaalde leerlingen om medische redenen vanaf 2 juni niet of nog niet volledig gebruik maken van het onderwijs op school. Dit meldt Rijksoverheid.

In het voortgezet speciaal onderwijs bewaren leerlingen en personeel 1,5 meter afstand, net als in het reguliere voortgezet onderwijs. Voor deze scholen is nog meer maatwerk nodig is om anderhalve meter afstand te bewaren. Daarom wordt deze afstand in de school zoveel als mogelijk gehandhaafd. Dit is verantwoord, omdat het doorgaans kleinere scholen zijn en de voorzorgsmaatregelen en hygiëne-afspraken goed worden opgevolgd.
 
Uiteraard geldt dat leerlingen uit de medische risicogroepen kunnen worden vrijgesteld van onderwijs. Voor hen blijft onderwijs op afstand beschikbaar. Deze en andere afspraken worden vastgelegd in een protocol door de vso-scholen en vakbonden.
 

Testen

Voor onderwijspersoneel in het voortgezet speciaal onderwijs geldt hetzelfde laagdrempelige testbeleid als op basisscholen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids