Methode voor scholen om kinderen met beperking leren grenzen aan te geven

Kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking hebben vaak moeite met het aangeven van eigen grenzen of aanvoelen van sociale grenzen. Rijndam Revalidatie biedt voor deze kinderen de training ‘Cirkels van Nabijheid’ aan. Dankzij de uitgave van het methodiekboek en bijbehorende werkpakket kunnen, nu de scholen weer opengaan en reguliere zorg voorzichtig wordt opgestart, ook  leerkrachten, zorgprofessionals en ouders deze prijswinnende methodiek inzetten. Op speelse wijze leren kinderen dat zij baas zijn over hun eigen lichaam. Dit meldt Rijndam Revalidatie.

Cirkels van Nabijheid is een vernieuwende methode die kinderen helpt te begrijpen welke mensen wat met hen mogen doen. Hoe leer je je 16-jarige kind, dat qua ontwikkeling veel jonger is, bij wie het nog op schoot kan kruipen? Hoe leer je je verstandelijk beperkte dochter die dagelijks wordt gekatheteriseerd, dat zij de baas is over haar lichaam? Logopediste Nynke Biegel-Slappendel en GZ-psycholoog Wolanda Werkman, beiden werkzaam bij Rijndam Kinderrevalidatie, sloegen de handen ineen om antwoord te geven op deze zorgvragen die leven bij veel ouders en leerkrachten. Zij ontwikkelden hiervoor de methodiek Cirkels van Nabijheid. Deze wordt door Rijndam ingezet in intensieve individuele behandeltrajecten voor kinderen en ouders. 
 

Vernieuwende methodiek 

De kinderen leren op speelse wijze mensen herkennen als lid van een groep: intimi, bekenden en onbekenden. Vervolgens leren ze de sociale regels die hierbij horen: wie knuffel je, met wie ga je mee en met wie niet? Dit begrijpen is een voorwaarde voor weerbaarheid en werd tot nu toe over het hoofd gezien. De methodiek is inzetbaar voor het aanleren van diverse vaardigheden met aandacht voor thema’s als privacy, intimiteit, seksuele ontwikkeling en voor jezelf opkomen. Cirkels van Nabijheid is bestemd voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van minimaal 4 jaar. 
 

Beschikbaar voor onderwijs en zorg

Dankzij Nynke Biegel-Slappendel en Wolanda Werkman is deze behandelmethode nu ook buiten Rijndam beschikbaar voor scholen, revalidatiecentra en andere instellingen die werken met kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Met het methodiekboek, een magnetische cirkel en pictogrammen kunnen leerkrachten, zorgprofessionals en ouders de methode inzetten en het kind met een beperking op weg helpen naar autonomie. Rijndam Kinderrevalidatie biedt daarnaast workshops, waarin professionals worden ingewerkt in de Cirkelmethodiek. Deze zullen starten, zodra dit met het coronavirus weer mogelijk is. 
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids