FNV: Investeer 2000 euro in mensen met arbeidsbeperking

De FNV wil voor mensen met een arbeidsbeperking een recht op werk regelen via sociale ontwikkelbedrijven. Nu vallen velen van hen tussen wal en schip; naar schatting staan ruim 100.000 mensen met een beperking onnodig langs de kant. Dat recht op werk via sociale ontwikkelbedrijven is financieel goed haalbaar. Dit meldt FNV.

Financieel expert Robert Capel heeft in opdracht van FNV berekend dat dit een investering vergt van gemiddeld 2000 euro extra per jaar per persoon. Sociale Ontwikkelbedrijven kunnen daarmee alle werknemers met een beperking (van beschut werk tot mensen die geplaatst worden bij een werkgever) de broodnodige begeleiding en scholing geven. Ook wil FNV graag een cao voor werknemers met een beperking die onder de Participatiewet vallen.
 

Baan betaalt zich terug

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: “De grootste winst is dat mensen met een arbeidsbeperking dan echt weer meedoen in onze samenleving. Natuurlijk moet hiervoor eerst worden geïnvesteerd, volkomen terecht gezien de forse bezuinigingen op deze kwetsbare groep, die eerder plaatsvond bij invoering van de Participatiewet. Maar als zij een baan krijgen, betaalt zich dat ruimschoots terug, in minder uitkeringen, schuldhulpverlening en zorgkosten, en meer inkomstenbelasting.”
 

Sociale ontwikkelbedrijven

FNV wil dat de nog bestaande sociale werkbedrijven worden omgevormd tot een landelijk dekkend netwerk van sociale ontwikkelbedrijven. Werkzoekenden met een arbeidsbeperking, die sinds de komst van de P-wet niet meer in de sociale werkvoorziening mogen instromen, moeten het recht krijgen om via zo’n sociaal ontwikkelbedrijf aan passend werk te worden geholpen. Deze bedrijven kunnen als springplank dienen, door mensen met de juiste begeleiding en scholing te plaatsen bij werkgevers. Maar ook als vangnet, voor degenen bij wie dat (al dan niet tijdelijk) niet lukt.
 
Kitty Jong: “Nu valt het werk, de kennis en deskundigheid binnen de Sociale Werkbedrijven nog te gebruiken voor een nieuwe start. Maar vanwege de enorme bezuinigingen staan die bedrijven overal onder druk, een aantal is ook al gesloten. Maar dan moet er wel nu worden ingegrepen, voordat het echt te laat is.”
 

Fatsoenlijke cao

Naast de investering van 2000 euro extra per persoon per jaar pleit de FNV al sinds 2015 voor een fatsoenlijke cao voor werknemers met een beperking, die onder beschut werk vallen of gedetacheerd worden naar andere werkgevers. 
 

Recht op werk

FNV houdt op 30 januari het symposium Recht op werk en biedt daarbij een boek ‘Recht op Werk’ (zie bijlage) aan staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en SER-voorzitter Mariëtte Hamer aan, met onder andere verhalen van mensen met een arbeidsbeperking.
 
Door: Nationale Onderwijsgids