Tweede Kamer debatteert over de toekomst van het lerarenregister

Komt er nog wel een lerarenregister? Volgens Bisschop (SGP) en Kwint (SP) is dat maar zeer de vraag. Zij nemen daarom het initiatief om het register te schrappen uit de wet. Dit meldt de Tweede Kamer.

Leraren meer ruimte en verantwoordelijkheid geven om hun beroep sterker te maken. Dit was een belangrijk doel van de invoering van het lerarenregister. Alle leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zouden er in opgenomen worden. Het werd alvast in verschillende onderwijswetten gezet. Maar er bleek weinig draagvlak, waardoor onzeker is of het register er nog wel komt.
 
Het lerarenregister hangt nu "als een donkere wolk" boven het onderwijsveld, vinden de initiatiefnemers. Als het er al komt, moet het in ieder geval fundamenteel worden herzien. Om aan alle onzekerheid een eind te maken, is het volgens hen beter om het uit de wet te schrappen, zodat weer met een schone lei kan worden begonnen.
 

Wel of niet in de wet?

De invoering van het lerarenregister kwam voort uit goede intenties, zegt Westerveld (GroenLinks), zoals het beschermen van het beroep leraar. Ze begrijpt de argumenten om het lerarenregister te schrappen, maar we moeten volgens haar blijven streven naar goed gekwalificeerde leraren voor de klas.
 
Als er een lerarenregister komt, moet dat van, voor en door docenten zijn, zegt Futselaar (SP). Het register dat nu in de wet staat, is volgens hem van bovenaf opgelegd. Van der Staaij (SGP) vindt dat het een doel op zich is geworden. Bovendien heeft het veel weerstand opgeroepen en is het te besmet geraakt, stelt Beertema (PVV).
 
We moeten niet alles weggooien wat we tot nu hebben gedaan, vindt Heerema (VVD). Daarom is het volgens hem beter om het lerarenregister in de wet te laten staan.
 
De bepalingen over het lerarenregister zijn eigenlijk al een dode letter, zegt Van Meenen (D66). Heeft het dan wel nut om die nu uit de wet te halen? Voor de praktijk maakt het volgens hem in ieder geval niets uit. Er is geen noodzaak om het te schrappen, zegt Kuik (CDA), ook omdat de regering heeft besloten het register voorlopig niet in te voeren.
 

Professioneel statuut

Door het schrappen van het lerarenregister zouden ook bepalingen over het professioneel statuut uit de wet verdwijnen. Westerveld (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) willen dat graag voorkomen. In zo'n statuut worden per school namelijk afspraken gemaakt over de professionele ruimte van de leraren, zoals de zeggenschap over de inhoud van de lesstof en de middelen die daarbij worden gebruikt.
 
Gooien we niet het kind met het badwater weg? Ook Futselaar (SP) heeft twijfels over het verdwijnen van het professioneel statuut. Andere woordvoerders delen die.
 
Het debat gaat op een later moment verder met de reactie van de initiatiefnemers en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs).