Normal_tablet__boeken__onderwijs__klas__bureau__school

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Met deze week onder meer: noodplannen voor lerarentekort in grote steden, Staatssecretaris Snel neemt ontslag wegens kinderopvangtoeslagaffaire en steeds meer havo- en vwo-scholieren kiezen voor mbo.

Maandag: Noodplannen voor lerarentekort in grote steden

Dankzij de aanpak van het lerarentekort komen er steeds meer leraren bij in het onderwijs. Het lerarentekort in het primair onderwijs loopt daardoor minder hard op dan voorspeld. Toch blijven de geraamde tekorten op de langere termijn zeer zorgelijk, daarom is een intensivering van de maatregelen nodig. Vooral in de grote steden, waar het tekort aan leraren en schoolleiders momenteel het sterkst wordt gevoeld. 
 

Dinsdag: Vanaf januari geen alles-of-niets-aanpak kinderopvangtoeslag meer

Toeslagen gaat vanaf 1 januari 2020 anders om met ouders die de kosten van de kinderopvangtoeslag nog niet volledig hebben betaald. Hoeveel geld zij dan nog moeten betalen zal voortaan proportioneel worden vastgesteld, in plaats van de huidige alles-of-niets-aanpak. 
 

Woensdag: Staatssecretaris Snel neemt ontslag wegens kinderopvangtoeslagaffaire

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) neemt ontslag vanwege de toeslagenaffaire. Dat heeft de bewindsman van D66 in de Tweede Kamer bekendgemaakt, voorafgaand aan een debat over de affaire.
 

Donderdag: 30 miljoen euro extra voor versterking scholen in aardbevingsgebied Groningen

Het Rijk en zes Groningse gemeenten gaan samen het tekort van 30 miljoen euro voor het scholenprogramma in het aardbevingsgebied betalen. Dit tekort was ontstaan door forse stijgingen van de bouwkosten sinds 2016. Door deze oplossing kan verder worden gewerkt aan het aardbevingsbestendig en toekomstbesteding maken van 101 schoolgebouwen. Het streven is om het programma in 2021 af te ronden.
 

Vrijdag: Steeds meer havo- en vwo-scholieren kiezen voor mbo

Steeds meer jongeren uit havo en vwo kiezen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat blijkt uit cijfers van de MBO Raad. Verder ontdekken ook steeds meer gediplomeerde volwassenen het mbo: mensen boven de 27 jaar komen terug om zich te laten om- of bijscholen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids