Normal_taal__letters__alfabet_lezen

Op donderdag 13 februari 2020 vindt het jaarlijkse Tel mee met Taal Congres plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Tijdens het Tel mee met Taal Congres worden inspirerende, vernieuwende of juist beproefde ideeën en aanpakken rondom laaggeletterdheid en leesbevordering onderling gedeeld. Dit meldt Tel mee met Taal.

Het Tel mee met Taal Congres wil inspirerende, vernieuwende of juist beproefde ideeën en aanpakken over laaggeletterdheid en leesbevordering onderling delen. Ook dit jaar wordt daarom extra input gevraagd van deelnemers in Wat Werkt?! Heb jij een aanpak opgezet die werkt? Met wie werk je samen, en waarom is dat zo effectief? Hoe heb jij de doelgroep weten te bereiken en hoe heb jij ze gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen? Welke methodes heb je ontwikkeld en wat zijn de belangrijkste resultaten? Zijn er initiatieven die een preventieve werking hebben? Voorstellen kunnen ingediend worden via deze link.
 
Het congres is een initiatief van Tel mee met Taal, een actieprogramma van de ministeries van onderwijs, sociale zaken en volksgezondheid. Tel mee met Taal helpt gemeenten, bibliotheken, werkgevers en maatschappelijke organisaties om samen laaggeletterdheid te voorkomen en bestrijden. Tel mee met Taal organiseert deze conferentie samen met onder andere het UWV, de Leerwerkloketten, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Lezen, Pharos, Alles is Gezondheid en de Gelijke Kansen Alliantie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids