Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo zorgde de hitte ervoor dat leerlingen mobiele airco’s meenamen, krijgt seksles op school een krappe voldoende en neemt de kansenongelijkheid onder jongeren toe.

Maandag: Vanaf 2020 betere overgang van vmbo naar mbo

Er is al vaker over bericht, maar Rijksoverheid maakt nu bekend dat vanaf 2020 iedere jongere in elke regio op elk niveau terecht kan in een doorlopende leerroute van vmbo tot en met mbo. Dit najaar wordt een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer gestuurd. Het idee is dat studenten een mbo-diploma kunnen halen zonder dat ze eerst het vmbo-examen hebben afgelegd. Door het vervallen van examentraining en snellere doorstroming is er meer tijd voor bijvoorbeeld loopbaan oriëntatie, voor maatwerk en voor extra begeleiding voor jongeren die dit nodig hebben.
 

Dinsdag: Leerlingen nemen mobiele airco’s mee naar school in strijd tegen hitte

Deze week begon Nederland ook aan de derde regionale hittegolf. Veel scholen hanteerden daarom een tropenrooster om de schooldag nog een beetje dragelijk te maken. Leerlingen in Utrecht besloten niet langer te willen zweten: zij namen de eerste schooldag een draagbare ventilator of zelfs een airco mee naar school. De Mariaschool kon het wel waarderen.
 

Woensdag: Taalunie doet aanbevelingen voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie

In het plan Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie doet de Taalunie vijf aanbevelingen om het leesbegrip en de leesmotivatie van basisschoolleerlingen te vergroten. Om binnen scholen verandering in gang te zetten, is een samenhangende aanpak van alle vijf de kernthema’s noodzakelijk. Daarnaast wordt aanbevolen dat alle betrokkenen rond de school – zoals  lerarenopleidingen, pedagogisch begeleiders, ouderverenigingen en leesbevorderingsorganisaties – op elkaar afstemmen hierin.
 

Donderdag: Seksles krijgt een krappe voldoende van scholieren

Seksuele voorlichting op scholen gaat vooral over voortplanting, soa’s en ongewenst zwanger raken, maar nauwelijks over het plezier in seks. Scholieren geven de lessen gemiddeld 5,8 als cijfer. Scholieren klagen onder meer dat er niets werd verteld over het vrouwelijke orgasme of masturbatie. "We hebben het ook nauwelijks gehad over seksuele geaardheid of over het feit dat je je niet per se man of vrouw hoeft te voelen.”
 

Vrijdag: Kansenongelijkheid onder (studerende) jongeren neemt toe

Uit het rapport Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019 van de SER blijkt dat Nederlandse jongeren goede perspectieven hebben, met goed onderwijs en kansen op een baan. Veel jongeren grijpen de kansen die ontwikkelingen hen bieden. Maar er zijn ook zorgen. Het sociaal leenstelsel zorgt voor onzekerheid, niet iedereen vindt werk dat genoeg oplevert (zoals flexwerk met onzekere arbeidsvoorwaarden), betaalbare starterswoningen zijn schaars en relatief veel jongeren hebben last van stress of psychische klachten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids