Normal_leraar_po_vo_schoolklas_school

Het lerarenkort in het noorden van Nederland is nog niet zo nijpend als in de rest van het land. Volgens Marieke Homan van de Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft het speciaal onderwijs echter wel een groot probleem. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

Onderwijsorganisatie Renn4, waaronder ruim dertig scholen voor speciaal onderwijs in Drenthe, Groningen en Friesland vallen, heeft al sinds de zomer van 2018 structureel zo'n vijftien vacatures openstaan die niet vervuld kunnen worden, waaronder zowel leerkrachten als gedragsdeskundigen en intern begeleiders. Mede daarom moest op het Diamant College (vso) in Groningen en De Delta (so) in Appingedam een vierdaagse lesweek worden ingevoerd. 
 
Homan: “De vacatures voor het speciaal onderwijs zijn veel moeilijker te vervullen dan die voor het reguliere onderwijs. Dat heeft te maken met de zwaarte van het werk. Voor veel leraren is het daardoor minder aantrekkelijk om in het speciaal onderwijs te werken.''
 
Voor komend schooljaar hoopt het speciaal onderwijs in het noorden weer een volwaardige lesweek van vijf dagen te kunnen draaien op alle locaties. Maar vooral in Drenthe staan nog wel vacatures open.
 
Door: Nationale Onderwijsgids