Normal_tweede_kamer

Vorige week werd in de Tweede Kamer overlegd over de voortgang van passend onderwijs. Er kwamen diverse voorstellen naar voren. Minister Slob heeft echter verzocht de voorstellen te bespreken bij de evaluatie van passend onderwijs in het voorjaar van 2020. Dit meldt Verus.

Uit het overleg van de Kamer kwam onder meer naar voren dat financiële reserves van samenwerkingsverbanden verboden moeten worden. Het gaat om een bedrag van meer dan 200 miljoen euro, dat door de verbanden als reserve wordt aangehouden. De Kamer is echter van mening dat dit geld voor de leerlingen bedoeld is. Ook zijn er negatieve geluiden over de besteding van het budget. Volgens de Kamer moet met het geld geïnvesteerd worden in de (directe) ondersteuning van leerlingen, in plaats van in management en organisatie. 
 
Verder werd de aparte bekostiging van onderwijs aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, volgens de hoogste bekostigingscategorie, besproken. De Kamer sprak zich er negatief over uit dat deze voorziening er nog niet is. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids