Normal_ouders_jonge_ouders_zwanger

Op 17 juni 2019 heeft het ministerie van Volksgezondheid het programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’ goedgekeurd. Het ministerie stelt 15 miljoen euro beschikbaar. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar hoogrisicogroepen zoals onder andere leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs en studenten van het mbo, niveau 1 en 2. Dit meldt ZonMw.

In dit ZonMw-programma staan preventie van en integrale ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar hoogrisicogroepen zoals onder andere: leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs; studenten van het mbo, niveau 1 en 2; jongeren in de gesloten en open residentiële jeugdhulp; cliënten met een licht verstandelijke beperking (lvb); migranten, asielzoekers en statushouders; multiprobleemgezinnen, dak- en thuislozen. 
 
Het programma draagt daarmee bij aan de uitvoering van verschillende punten uit het plan ‘Onbedoelde (tiener)zwangerschappen: een zevenstappenplan’ dat het ministerie van Volksgezondheid samen met partijen uit het veld heeft opgesteld. Het onderdeel beleidsoptimalisatie bij jong en kwetsbaar ouderschap hangt inhoudelijk nauw samen met het actieprogramma Kansrijke Start. Het programma loopt van 2019 tot en met 2025 en is een tijdelijke stimulering om met kennisontwikkeling en kennisbenutting bij te dragen aan verbetering van de praktijk.
 
Het programma is ingericht in twee programmalijnen; een programmalijn Praktijkverbetering en een programmalijn Onderzoek. September 2019 stelt ZonMw de subsidie-oproep open voor het indienen van aanvragen voor de programmalijn Praktijkverbetering. De subsidie-oproep voor de programmalijn Onderzoek wordt eind 2019 opengesteld. In oktober 2019 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de subsidieronde Praktijkverbetering.
 
Door: Nationale Onderwijsgids