Normal_thuiszitter__bank_

Deze week is het de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Van 3 tot en met 7 juni worden door scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in diverse regio’s activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor het terugdringen van het aantal leerlingen dat thuiszit zonder passend onderwijs. Dit meldt Steunpunt Passend Onderwijs.

Passend onderwijs wil elk opgroeiend kind een passende onderwijsplek bieden met de juiste ondersteuning op het juiste moment. Toch zitten er nog te veel leerlingen langdurig thuis. De Landelijke Actieweek Thuiszitters is een week vol activiteiten, georganiseerd door scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.
Tijdens de actieweek zijn er regionale bestuurlijke bijeenkomsten en ontmoetingen tussen onderwijs en zorg. Scholen en andere instanties die met jongeren werken kunnen deze actieweek aangrijpen om een activiteit rondom de preventie en het terugdringen van thuiszitters te organiseren.
 
Daarnaast vindt er ook (landelijk) een aantal activiteiten plaats, georganiseerd door de partners van het landelijk thuiszittersoverleg: de ministeries van OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het Nederlands Jeugdinstituut, Ouders & Onderwijs, LECSO, de Lansbrekers en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad.
 
De Actieweek is gestart met een door jongeren georganiseerde thuiszitterstop met als thema ‘Jongeren in woord en beeld.’ Jongeren gingen met deelnemers in gesprek over wat de verschillende partijen nog meer kunnen doen voor een ononderbroken ontwikkellijn van jongeren. Daarnaast wordt op 6 juni de voorlopige resultaten van het grootschalig landelijk onderzoek naar thuiszitten gepresenteerd.
 
In 2016 is door staatssecretaris Dekker van Onderwijs en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid samen met de PO-raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en VNG een pact gesloten om het aantal thuiszitters omlaag te brengen: in 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend aanbod in onderwijs en/of zorg. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert heeft in dit pact een leidende rol.
 
Door: Nationale Onderwijsgids