Normal_kind_hond

Dieren worden steeds vaker ingezet om volwassenen en kinderen met een fysieke of mentale beperking te helpen, maar het ontbreekt daarbij aan professionele eisen. Om het welzijn van mensen en dieren te garanderen, moet de sector hier nodig iets aan doen, adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden. Dit meldt ANP.

Het onafhankelijke adviesorgaan pleit in een dinsdag verschenen rapport voor oprichting van een beroepsvereniging. Die kan bijvoorbeeld criteria opstellen, een keurmerk in het leven roepen, scholingsprogramma’s ontwikkelen en opleidingen accrediteren. De overheid en zorgverzekeraars zouden vervolgens kunnen eisen dat aanbieders zich certificeren. Professionals kunnen zich zodoende onderscheiden van de rest. Momenteel kan iedereen "zonder enige vorm van scholing, vaardigheden of kennis dierondersteunde interventies aanbieden’’, zo signaleert de raad.

Een deel van de sector heeft de kwaliteit op orde. Zo gelden voor blindengeleidehonden allerlei eisen. Zorgverzekeraars vergoeden bijvoorbeeld alleen geleidehonden van opleiders die zijn aangesloten bij erkende internationale vakorganisaties. De opstellers van het advies zouden graag zien dat dit voorbeeld wordt gevolgd bij andere 'zorgdieren'. Daarnaast pleit de raad voor meer onderzoek naar het welzijn van dieren die worden ingezet voor assistentie of therapie.

Hulphonden voor kinderen met beperking en gepeste kinderen

Honden, paarden, konijnen, katten, cavia’s, kippen en tal van andere dieren worden ingezet om mensen te helpen of gerust te stellen. De sector groeit al jaren. Alleen al het aantal zorgboerderijen is toegenomen van zo'n 200 rond de eeuwwisseling tot duizend nu. Dieren spelen een rol in de behandeling van mensen met uiteenlopende psychische stoornissen, van autisme tot adhd en van dementie tot depressie. Ook voor kinderen met een beperking en gepeste kinderen worden zorgdieren ingezet op school. 
 

Kwispellezen

Bij Kwispellezen lezen kinderen uit groep 3 en 4 voor aan een speciaal opgeleide hulphond. Het gaat onder andere om zwakke lezers of kinderen met autisme, hoogbegaafdheid, adhd, gedragsproblemen, faalangst of een zeer laag zelfvertrouwen. Deelnemende kinderen volgen een programma van acht individuele voorleessessies van elke 15 minuten. Hiervoor is een comfortabele voorleeshoek ingericht waar het kind makkelijk contact kan maken met de hond en in alle rust aan hem kan voorlezen. Ter afsluiting mag het kind de hond een beloning geven. 
 

Door: Nationale Onderwijsgids