Normal_klaslokaal_klas_lokaal_leerling_stoel

Begin september werd bekend dat SBO De Wissel in Hoorn een vierdaagse schoolweek zou gaan invoeren. Niet vanwege het lerarentekort, maar omdat een schoolweek van vijf dagen veel leerlingen overprikkeld maakte. Directeur Mark Leek is tevreden: “We zien bij een aantal kinderen bijzondere vooruitgang.” Dit meldt Algemene Onderwijsbond.

De Wissel kreeg voor vierdaagse schoolweek toestemming van het ministerie van onderwijs, omdat de school in de categorie regelluwe scholen valt. De school wilde een lesweek van vier dagen invoeren omdat veel leerlingen overprikkeld raakten gedurende de schoolweek. Een rustdag op woensdag moest dit voorkomen. Zowel de medezeggenschapsraad als de meeste andere ouders waren meteen voor. Slechts een enkeling was bang dat de kortere schoolweek juist ten nadele van het kind was, omdat de leerlingen nu 140 uur per jaar (3,5 uur per week) minder les zouden krijgen. 
 

Rust en vooruitgang

Drie kwart jaar experimenteren met de vrije woensdag laat een sterke daling van het ziekteverzuim zien. Uit onder andere de resultaten van de eerste Cito-toetsen blijkt dat “de kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs minimaal hetzelfde blijven”, aldus directeur Mark Leek tegen de AOb. “Een aantal leerlingen is zelfs verder gekomen dan de afgesproken doelen. Daarnaast is er veel meer rust gedurende de week”, merken zowel de ouders thuis als de leerkrachten op school.
 

‘Veel leraren hebben de werkdruk afgevinkt’

Ook blijkt door de vrije woensdag de werkdruk enorm afgenomen. De docenten gebruiken die dag om in alle rust hun werk af te maken of samen te investeren in verdieping en kwaliteitsverbetering. ”Ze zeggen: ik heb mijn vak weer terug.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids