Normal_hoogbegaafd_slim_kind__knutselen_creatief_verven_passend_onderwijs

Leden van de Tweede Kamer zijn van mening dat minister Slob moet opschieten met het verbeteren van de Wet passend onderwijs. Volgens hen is de minister te afwachtend. Dit meldt Een Vandaag.

Minister Slob wil pas aanpassingen doen na de eindevaluatie van passend onderwijs volgend jaar. Bijna alle partijen in de Kamer vinden dat te laat, omdat er voor ouders op dit moment veel onduidelijkheid is. Lisa Westerveld van Groen Links zou daarom graag een laagdrempelig loket zien waar zowel ouders als scholen terecht kunnen voor advies. Peter Kwint van de SP vult aan dat een dergelijke instantie een ombudsfunctie zou moeten krijgen en bij conflicten tussen ouders en school een uitspraak moeten doen over een geschikte oplossing.
 
Tevens vinden dat Kamerleden dat de Inspectie harder moet optreden als een school de regels niet nastreeft, bijvoorbeeld bij het uitschrijven van een leerling op een onrechtmatige manier. 
 
Kamerleden maken zich bovendien zorgen over de regionale verschillen die er zijn wat betreft het aanbod voor zorgleerlingen. Kirsten van den Hul van de PvdA wil graag met andere partijen landelijke normen over basisondersteuning maken.
 
Paul van Meenen van D66, geeft aan het hele systeem onduidelijk te vinden. Michel Rog van CDA is van mening dat het passend onderwijs niet in zijn doelstelling is geslaagd. Rudmer Heerma van de VVD vult aan dat het passend onderwijs in de praktijk (nog) niet blijkt te werken. Wel geeft hij aan te begrijpen dat minister Slob wil wachten op meer gedegen informatie, voordat er aanpassingen worden gemaakt. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids