Normal_geld__stapel__munten

De bodem van het potje voor de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort is al bijna in zicht. Vooral voor het primair onderwijs zijn al veel aanvragen ingediend. Het ministerie van onderwijs gaat daarom bekijken of hiervoor extra geld kan worden vrijgemaakt. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders.

De subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort is bedoeld om schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen te stimuleren om in 2019 gezamenlijk het lerarentekort in de regio aan te pakken. De regeling geldt voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en lerarenopleidingen. Partijen in de regio bepalen zelf binnen welk geografisch gebied de samenwerking vorm krijgt. Dat kan bijvoorbeeld in arbeidsmarktregio’s.
 
Vanaf 15 januari konden partners in de regio plannen van aanpak indienen en dat is veelvuldig gedaan. Op dit moment is het subsidieplafond nog niet in zicht voor het voortgezet onderwijs en mbo, maar voor het basisonderwijs is de bodem al bijna bereikt.
 
Aanvragen kunnen nog tot en met 31 augustus 2019 worden ingediend via www.dus-i.nl. Voor 2019 is in totaal 9 miljoen euro beschikbaar: 4,5 miljoen euro voor het primair onderwijs en 4,5 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs en mbo. Aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt, worden voorlopig aangehouden. Als het subsidieplafond wordt opgehoogd, worden deze aanvragen in volgorde van binnenkomst beoordeeld.
 
Door: Nationale Onderwijsgids