Normal_sigaret_roken

Volgend jaar mag op de terreinen van alle onderwijsinstellingen in Nederland niet meer gerookt worden. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid maakte gisteren bekend dat de regel vanaf 1 augustus 2020 zal gaan gelden. Het rookverbod was al aangekondigd in november, als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. De ingangsdatum was toen echter nog niet bekend. Dit meldt NRC. 

Het verbod geldt voor alle basisscholen, middelbare- en hogescholen en universiteiten. Op het terrein van deze onderwijsinstellingen mag vanaf volgende zomer niet meer gerookt worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal toezicht gaan houden op het rookverbod. Veel scholen hanteren al een rookverbod of vergelijkbare regel. De scholen die dit nog niet doen, hebben nog grote stappen te zetten voor aanvang van het schooljaar in 2020.
 

Maatregelen zijn nodig

Aan het einde van 2018 werd door het Mulier Instituut onderzocht hoeveel scholen een rookverbod hanteren. Daaruit bleek dat 80 procent van de basisscholen dit al hanteerden. Van de middelbare scholen had 60 procent zo’n verbod en slechts 15 procent van de mbo-instellingen was rookvrij. Blokhuis is dan ook nog niet te spreken over de mate waarin scholen op eigen initiatief zo’n rookverbod opstellen. Hij stelt in het NRC dat aanvullende maatregelen nodig zijn om scholen te dwingen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids