GroenLinks wil snel maatregelen tegen misbruik in jeugdzorginstellingen

Hoe kunnen kwetsbare jongeren in jeugdzorginstellingen beter worden beschermd? Westerveld (GroenLinks) vraagt staatssecretaris Blokhuis (Welzijn) om snel maatregelen te treffen. Dit meldt de Tweede Kamer.

Minderjarige jongens in jeugdinstellingen worden geronseld voor onder meer seksuele handelingen met volwassen mannen. Dit meldt het Veiligheidshuis in Leeuwarden, waarin gemeenten, politie, justitie en hulpverleners samenwerken. Westerveld is geschrokken door het bericht daarover in de Leeuwarder Courant. Ze bepleit maatregelen om deze kwetsbare jongeren beter te beschermen, bijvoorbeeld door te investeren in meer hulpverleners, kleinere groepen en onderwijs.

Ook Blokhuis maakt zich zorgen over deze "allerdonkerste kant van de samenleving". Hij zegt dat er hard gewerkt wordt aan een betere signalering van de misstanden. Zo werkt de politie met pilots om beter informatie uit te wisselen met jeugdzorginstellingen. De staatssecretaris verwijst naar een komend overleg over problemen in de jeugdzorg. Hij voegt toe dat hij het "het honderd procent eens is met de inzet van mevrouw Westerveld".