Rookverbod op onderwijsterrein: bijna alle scholen nu rookvrij

Sinds 1 augustus 2020 geldt het rookverbod voor onderwijsterreinen, met als gevolg dat nu 97 procent van de onderwijsinstellingen een volledig rookvrij onderwijsterrein hebben. Bij de overige 3 procent van de scholen zijn de terreinen deels rookvrij. Dit meldt Algemeen Dagblad op basis van nieuw onderzoek in opdracht van het Trimbos-instituut, in samenwerking met DUO.

Het rookverbod, dat nu zeven maanden geldt, wordt goed nageleefd door de onderwijsinstellingen, die verplicht zijn het verbod te handhaven. In het primair onderwijs is 98 procent van de onderwijsterreinen rookvrij, en de overige 2 procent gedeeltelijk, wat betekent dat er een aangewezen rookplek is op het terrein. In het voortgezet onderwijs is 97 procent rookvrij, en de rest gedeeltelijk rookvrij. In het mbo is 95 procent rookvrij, 4 procent gedeeltelijk rookvrij en 1 procent nog niet rookvrij. In het hbo en het wetenschappelijk onderwijs is respectievelijk 92 en 93 procent rookvrij, en de rest gedeeltelijk rookvrij. De laatste instellingen zullen met behulp van het Trimbos-instituut dit jaar worden geholpen om hun onderwijsterreinen geheel rookvrij te maken.

Tevreden

Staatssecretaris Paul Blokhuis is tevreden met het resultaat: “Ik ben erg blij te zien dat er forse stappen zijn gezet. Daarom wil ik het onderwijsveld complimenteren met de inzet. In het bijzonder merk ik op dat het mbo van 14 procent naar 95 procent rookvrij is gegaan. Dat vind ik een lovenswaardige prestatie. Maar ook de andere onderwijsinstellingen hebben hun best gedaan om een mooi resultaat neer te zetten.”

Van de ondervraagde mbo-instellingen geeft de helft aan dat zij zonder het rookverbod hun terreinen niet rookvrij zouden hebben gemaakt. Bij de hbo- en wo-instellingen ligt dit aandeel zelfs op twee derde.

Door: Nationale Onderwijsgids