Normal_leraar_po_vo_schoolklas_school

Ook het speciaal onderwijs zit te springen om goede en vooral bevoegde leerkrachten. Daarom zijn vier basisscholen voor speciaal onderwijs in Gelderland een project gestart: vier onderwijsassistenten van de scholen worden via modules van de LOI in een paar jaar tijd klaargestoomd voor het leraarschap. Dit meldt De Gelderlander.

Juist in het speciaal onderwijs, waar veel kinderen te vinden zijn met ernstige gedragsproblematiek en psychiatrische problemen, is het in deze tijd een grote uitdaging om genoeg leraren te vinden en te houden. Vier scholen van Entrea Lindenhout zijn ten einde raad, en laten daarom onderwijsassistenten hun pabodiploma halen.
 

Modules

Dat doen ze door eerst de verplichte kennistoetsen van de pabo te maken, zodat duidelijk wordt welke kennis en ervaring al verworven is. Hiervoor kunnen de onderwijsassistenten vrijstellingen krijgen van bepaalde pabovakken. Via de LOI kunnen ze dan aanvullende modules volgen die gezamenlijk leiden tot een pabodiploma.  
 
In totaal achttien onderwijsassistenten zijn op deze manier bezig om een pabodiploma te halen, vanuit scholen voor speciaal onderwijs uit heel Nederland. Helaas valt het project niet onder een subsidieregeling van de overheid: zowel de scholen als de onderwijsassistenten betalen een deel uit eigen zak. 
 

Wat doet een onderwijsassistent?

De kerntaak van een onderwijsassistent is het ondersteunen van de leraar. Dit gebeurt op aanwijzing van de leraar bij het verrichten van onderwijsinhoudelijke taken en het begeleiden van leerlingen bij de verwerving van vaardigheden. Deze werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van een bevoegde leraar en dus niet zelfstandig. Onderwijsondersteunend personeel is niet bevoegd voor het zelfstandig geven van onderwijs. (Bron: Onderwijsinspectie)
 
Door: Nationale Onderwijsgids