Normal_huiswerk_studie_lezen_leren_leerling

Lexima Academie organiseert op woensdag 27 maart de Nationale Dyslexie Conferentie voor professionals in het primair en voortgezet onderwijs. Dertig prominente sprekers zullen de nieuwste wetenschappelijke inzichten in dyslexie bespreken, maar ook praktische adviezen om dyslexie te behandelen komen aan bod. Dit meldt VOS/ABB.

Hoe maak je van leerlingen betrokken lezers? Hoe zorgen we ervoor dat de leesweerstand vermindert en leesmotivatie verhoogt? Wat zijn de innovaties in het leesonderwijs? Kunnen we laaggeletterdheid voorkomen? Wanneer is een dyslexiebehandeling effectief? En wat zegt de inspectie van het onderwijs over dyslexie en dyslexieverklaringen? Deze vragen en meer komen aan bod op de Nationale Dyslexie Conferentie. Op het programma staan 45 lezingen waaruit de deelnemer een keuze kan maken.
 
De conferentie is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers, orthopedagogen(-generalisten), (GZ-)psychologen, logopedisten, leesspecialisten, dyslexiecoaches, MasterSENs, ambulant begeleiders, dyslexiebehandelaars, leraren, docenten, decanen, studiebegeleiders, opleidingscoördinatoren, leden van zorgadviesteams, zorgcoördinatoren samenwerkingsverbanden, directies en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en mbo en hbo. Ook hebben we lezingen die geschikt zijn voor begeleiders van volwassenen met dyslexie of leesproblemen. Daarnaast kunnen gemeenten aansluiten bij tal van lezingen over onder andere preventie van leesproblemen.
 
Meer informatie over de conferentie, het programma en aanmelden op www.nationaledyslexieconferentie.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids