Normal_kunst_kind_schilderen_verf_kwast_hand

Scholen voor vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen weer subsidie aanvragen voor cultuureducatie. Met de regeling 'Versterking cultuureducatie' wil het Fonds voor Cultuurparticipatie de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen stimuleren opdat cultuuronderwijs een vast onderdeel wordt van het onderwijscurriculum. Dit meldt Fonds voor Cultuurparticipatie.

De aanvraagronde loopt van 7 januari tot en met 1 november 2019 en is de tweede in een reeks van drie rondes. In 2018 vond de eerste ronde plaats en in 2020 zal de laatste ronde zijn. Per project is een subsidie mogelijk van 10.000 tot 50.000 euro. 
 
Scholen kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor ontwikkelen, uitvoeren en verder uitbouwen van projecten die de culturele ontwikkeling van leerlingen bevorderen. Daarbij is samenwerking met een culturele instelling een voorwaarde. Het project moet minimaal twee en maximaal drie schooljaren duren, waarbij er in minstens twee schooljaren activiteiten zijn met leerlingen. 
 
Meer informatie over de subsidieregeling en indienen van aanvragen via www.cultuurparticipatie.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids