Normal_lunch__eten__kind__kinderen__lunchbox__overblijven__tussenschoolse_opvang

Leerlingen op een (Voeding-)Beweegschool hebben een gezonder gewicht en hebben minder conflicten dan leerlingen die op een gewone basisschool zitten. Dat zijn de eerste conclusies uit een onderzoek onder 1676 kinderen over de eerste twee jaar van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dit meldt Allesisgezondheid.nl.

In het onderzoek zijn twee Beweegscholen, twee Voeding-Beweegscholen en vier controlescholen onderling vergeleken op het gebied van BMI, bewegen, voeding en pesten. 
 

BMI

Zowel op de Beweegscholen als op de Voeding-Beweegscholen is de gemiddelde BMI licht afgenomen in twee jaar tijd, terwijl de BMI op de controlescholen juist is toegenomen.

 

Beweging

Leerlingen op de Beweegscholen bewegen en zitten niet meer en niet minder dan leerlingen op de controlescholen.  Leerlingen op de Voeding-Beweegscholen bewegen wel meer en zitten  minder dan leerlingen op de andere scholen. 
 

Voeding

Op de Voeding-Beweegscholen is gezond voedingsgedrag toegenomen, zoals het nuttigen van fruit en groente en het drinken van water. Snacks en zoete dranken werden minder gegeten en gedronken.
 

Pesten

Leerkrachten geven aan dat er flink minder conflicten zijn sinds de start van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Ze denken dat dit komt door een betere structuur en een positievere sfeer op school. Op de Voeding-Beweegscholen wordt vaak genoemd dat het sociale gedrag van kinderen is verbeterd.
 

Doel

Het belangrijkste doel van 'De Gezonde Basisschool van de toekomst' van Movare is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.
 
De info-graphic van het onderzoek is hier te vinden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids