Normal_gereedschap_techniek_hamer_tang

Twee onderwijsinstellingen in Goes hebben de belangstelling van het ministerie en diverse scholen elders in het land gewekt voor hun unieke vorm van samenwerking. Leerlingen van vso-school OdyZee volgen hun praktijklessen namelijk op de reguliere vmbo-school Pontes. Dit meldt Omroep Zeeland.

Veel leerlingen van OdyZee hebben een vorm van autisme. Voor hen is les volgen op een grote, reguliere school niet makkelijk door de vele indrukken en prikkels van onbekende mensen en geluiden. OdyZee heeft echter zelf geen geschikte praktijkruimtes en vakdocenten techniek en om hun vmbo-diploma te halen moeten de leerlingen wel praktijklessen krijgen. De school zocht daarom samenwerking met de reguliere vmbo-school in Goes.

De samenwerking tussen beide scholen is nu vijf jaar bezig en blijkt succesvol. Vijf leerlingen van OdyZee hebben inmiddels een vmbo-diploma gehaald in plaats van certificaten voor afzonderlijke vakken. De vormgeving van de samenwerking tussen een reguliere school en school voor speciaal onderwijs waardoor het mogelijk wordt voor de vso-leerlingen om een regulier diploma te halen, wekt de belangstelling.

Beide schoolbesturen verwelkomen deze belangstelling. Lyda Vos van Pontes adviseert andere scholen die een vergelijkbare samenwerking overwegen om klein te beginnen. Het traject is namelijk niet voor alle vso-leerlingen geschikt, waarschuwt ook Yvonne Kruitbosch van OdyZee. Voor sommige leerlingen is het volgen van lessen op een reguliere school echt een stap te ver. “Je vraagt nogal wat aanpassingsvermogen van jongeren die erg gesteld zijn op rust, structuur en regelmaat." Maar met een goede voorbereiding kan het voor sommige leerlingen ook een verrijking zijn, aldus Kruitbosch.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids