Normal_kind_lezen_leren_boek

Zeeuwse basisschoolleerlingen lezen steeds meer. Ook lenen bibliotheken in Zeeland vaker boeken voor kleuters en basisschoolleerlingen uit. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor Zeeland van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Dit meldt Omroep Zeeland.

Uit het leesonderzoek blijkt dat jonge kinderen steeds meer gaan lezen. Scholieren in het voortgezet onderwijs en jongvolwassenen daarentegen slaan juist minder vaak een boek open. De leesfrequentie van kinderen hangt sterk samen met hun sociale achtergrond. Jonge kinderen in eenoudergezinnen, gezinnen met een laag inkomen, met een slechte woonsituatie, met laagopgeleide ouders lezen minder en worden minder vaak voorgelezen. 
 
Meisjes in het basis- en voortgezet onderwijs lezen meer dan jongens. En in het voortgezet onderwijs lezen hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden. 
 
Voor het onderzoek, dat één keer in de vier jaar wordt gehouden, worden ouders van kleuters, basisschoolleerlingen uit groep 6, middelbare scholieren uit klas 3 en jongvolwassenen (21-23 jaar) bevraagd over hun leesgewoonten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids