Normal_ict__laptop__computer__toetsenbord__digitaal

Scholen zijn niet wettelijk verplicht om gegevens van leerlingen te verstrekken aan jeugdgezondheidsorganisaties zoals de GGD. Volgens de wet moeten de JGZ de gegevens uit het Basisregister Onderwijs (BRON) gebruiken. Dit meldt de PO-Raad.

Er was verwarring ontstaan doordat sommige scholen een brief van een JGZ-organisatie kregen met het verzoek gegevens van leerlingen aan te leveren in het kader van de planning van gezondheidsonderzoeken op school. In de brief gaven zij aan dat scholen dit wettelijk verplicht zijn, maar dat is niet zo. 
 
Scholen mogen wel, in het algemeen belang van de jeugdgezondheidszorg aan aantal persoonsgegevens vertrekken zoals naam en geboortedatum leerling, het registratienummer van de instelling waar de leerling is ingeschreven, het soort onderwijs, de datum van inschrijving in het leerjaar of onderwijstype, en de groep (klas). Het persoonsgebonden nummer (PGN) verstrekken, is echter wel in strijd met de wet.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids