Normal_fruit

Het hebben van een groente- en fruitbeleid komt steeds meer voor bij basisscholen. Dit blijkt uit de evaluatie van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2017-2018. Scholen met een beleid op het gebied van gezonde voeding geven aan het belangrijk te vinden om het eten van gezonde voeding bij de kinderen aan te moedigen. Dit meldt de Wagegingen Universiteit.

Uit de evaluatie, waaraan 1.794 scholen hebben meegedaan, blijkt dat 42 procent van de scholen al vaste fruitdagen heeft en dat 34 procent van de scholen op een andere manier een beleid heeft ten aanzien van gezonde voeding. 55 procent van de scholen stimuleert het meenemen van groente en fruit zonder verplichting. Dit is een stijging in vergelijking met de vorige evaluatie. Slechts 11 procent van de scholen die dit schooljaar deelnamen gaven aan geen beleid te hebben ten aanzien van eten van groenten en fruit op school.

Basisscholen positief over het EU-Schoolfruitprogramma

In schooljaar 2017-2018 hebben bijna 3000 scholen deelgenomen aan het EU-Schoolfruitprogramma. De belangrijkste redenen voor de scholen om deel te nemen is het leveren van een bijdrage aan een gezondere leefstijl, het vergroten van de kennis van kinderen over gezond eten en ze laten kennismaken met groente- en fruitsoorten die ze niet kennen. Driekwart van de scholen heeft aangegeven volgend schooljaar opnieuw mee te willen doen aan het EU-Schoolfruitprogramma.

Bijna alle scholen die deelnamen aan de evaluatie zijn (zeer) positief over het programma. Volgens ruim 80 procent van de scholen zijn de meeste kinderen enthousiast en 75 procent van de scholen geeft aan dat de ouders dat ook zijn. De scholen ervaren het als zeer positief dat het EU-Schoolfruitprogramma gratis is. Uit de reacties van de scholen in achterstandswijken blijkt dat het eten van groente en fruit geen vanzelfsprekendheid is.

Scholen zijn positief over de variatie in fruit. De variatie in groente scoort lager. Voor de kwaliteit geldt het omgekeerde. Scholen zijn positiever over de kwaliteit van groente dan de kwaliteit van fruit. Voor het volgend EU-Schoolfruitprogramma wordt gekeken hoe de kwaliteit verbeterd kan worden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids