Normal_5178

De leden van het CDA hebben zich uitgesproken tegen de huidige kabinetsplannen om te bezuinigen op het passend onderwijs, zo meldt de PO-raad, de brancheorganisatie voor het primair onderwijs.

Met 478 stemmen voor en 150 stemmen tegen is een resolutie met die strekking aangenomen. Het kabinet en de Tweede Kamer wordt gevraagd de ingreep voor de groep kwetsbare leerlingen te verzachten.

De CDA-leden waren zaterdag 2 april bij elkaar in Den Haag voor het CDA-voorjaarscongres 2011. De christen-democraten kozen ook een nieuwe partijvoorzitter. De Utrechtse predikante Ruth Peetoom werd met 60,9 procent van de stemmen verkozen.

Het CDA is met 68.000 leden de grootste ledenpartij in Nederland.