Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

Het experiment met regelluwe scholen is uitgebreid. Voorheen konden alleen scholen met het predicaat 'excellent' in aanmerking komen. Nu mogen ook scholen die door de Onderwijsinspectie als 'goed' zijn beoordeeld zich aanmelden. Daarnaast zijn de thema's binnen het experiment uitgebreid. Aanmelden kan nog tot 25 mei. Dit meldt de PO Raad.

Door de verruiming van de voorwaarden kunnen 48  extra scholen meedoen aan het experiment. Scholen kunnen zich aanmelden voor diverse deelexperimenten. Voor scholen in het basisonderwijs zijn dat de thema's 'verminderen van instroommomenten kleuters' en 'inruilen onderwijstijd voor ontwikkeltijd'. Dit laatste thema is ook toegankelijk voor middelbare scholen. Zij kunnen daarnaast nog deelnemen aan de deelexperimenten 'vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo', 'afnemen van deelexamens op de eigen school' en 'afwijken van bevoegdheidseisen'.

Meer informatie over het experiment Regelluwe scholen en aanmelding op www.regelluwescholen.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids