Normal_kapstok_school_kleuterklas_jassen_rugzak

'Kriebels in je buik SO' is een nieuwe digitale lesmethode seksuele vorming voor het speciaal onderwijs. Bij deze lesmethode wordt dezelfde vorm gebruikt als de reguliere methode, maar inhoudelijk zijn er een aantal verschillen. Dit meldt Gezonde School.

De leerlijn seksuele vorming voor het speciaal onderwijs ZML vormt het uitgangspunt. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar lessen. Zo sluiten de lessen aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en kan de docent aan een specifiek doel werken met de methode. De lesmethode is vanaf begin maart te verkrijgen via www.kriebelsinjebuikso.nl. Via de website zijn nu al demolessen beschikbaar om te bekijken.

Het lespakket 'Kriebels in je buik' voor primair onderwijs is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. Hiermee is het lespakket een officiële Gezonde School-activiteit voor het thema 'Relaties en seksualiteit'. Het lespakket Kriebels in je buik voor SO zal ook bij de Erkenningscommissie worden ingediend. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids