Het doveninternaat van Koninklijke Kentalis in Haren is bang dat het zijn opleiding en huisvesting voor dove scholieren moet stoppen. De 500.000 Euro die het onderwijsprogramma zou kosten, zijn weliswaar beschikbaar, maar de juiste gronden om uit te keren zouden ontbreken.

Tien dove jongeren dreigen nu de dupe te worden van dit juridische getouwtrek. Het lijkt erop dat ze voorlopig niet kunnen starten met hun opleiding bij Kentalis. Erg vervelend. Kentalis is namelijk de enige instelling die met succes een tweetalig havo-programma kan bieden. Kinderen met grote leerachterstanden kunnen alsnog een havo-diploma halen en vervolgens doorstromen naar mbo, hbo en een enkeling zelfs naar de universiteit.

Awbz
Dove kinderen uit het hele land komen hier naartoe. Het internaat is hard nodig om te voorkomen dat de kinderen niet uren aan het reizen zijn. 'En daar zit het probleem', legt woordvoerster Agnes Sweitser uit. ‘Sinds 1967 worden de kosten voor leerlingen vergoed vanuit de awbz, maar vorig jaar besloot VWS (het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport) dat de uitkering niet langer uit die pot kan worden betaald. Het ministerie van onderwijs (OCW) erkende vervolgens de verantwoordelijkheid', zegt Sweitser, maar kwam daar later op terug.
OCW is van mening dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs en dicht bij huis terecht moeten kunnen. Voor veel jongeren werkt dit niet. Doventolken in gewone klassen kosten volgens Kentalis net zoveel als onderwijs in het internaat. De leerlingen moeten dan wel de 220 jaar aan ervaring en expertise van Kentalis missen.

Een groep bezorgde ouders en het internaat hebben minister Rouvoet van OCW/jeugd en gezin gevraagd een einde te maken aan het juridische getouwtrek. 'Het kabinet mag dove jongeren niet welbewust laten mislukken', schrijven ze in een brief aan de minister.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl