Normal_schoolkantine__vo__mbo__gezond__fruit__groente__eten

Vandaag is de ZonMw-subsidieronde voor evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School-aanpak geopend. Deze oproep levert kennis op over de invloed van de Gezonde School-aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen. Tot 20 maart 2018 om 14.00 uur kan een subsidieverzoek ingediend worden. Dit meldt ZonMw.

Doel van deze subsidieoproep is inzicht te krijgen in wat werkt en hoe het werkt, werkzame elementen, succes- en knelpunten en randvoorwaarden. Onderzocht worden scholen en ggd’en die werken met (varianten van) de aanpak Gezonde School. De focus daarbij ligt op het evalueren van inhoud, bereik en haalbaarheid van de aanpak en van effecten van de aanpak op schoolniveau en leerlingniveau. Scholen, ggd’en, jgz-instellingen en gemeenten kunnen met de resultaten een goed onderbouwde keuze maken voor onderdelen van Gezonde School die passen bij de lokale context en mogelijkheden.
 
Een samenwerkingsverband tussen één of meerdere onderzoeksorganisaties, meerdere ggd’en en scholen kan de subsidie aanvragen. Een onderzoeksorganisatie met specifieke expertise op dit terrein kan als hoofdaanvrager een projectidee indienen (bijv. een kennisinstelling, universiteit, hogeschool). Samenwerking met scholen en ggd’en is verplicht. We streven naar een goede mix van ggd’en en scholen met verschillende werkwijzen (aansluitend op de lokale/regionale context) met een mooie spreiding over het land.
 
In totaal is maximaal 800.000 euro beschikbaar voor één onderzoeksproject met een looptijd van maximaal 48 maanden. Dit bedrag is uitsluitend bedoeld voor de financiering van de uitvoering van het onderzoek. De uitvoering van de Gezonde School aanpak kan niet uit dit budget worden gefinancierd.
 
Op 8 februari 2018 wordt deze subsidieoproep nader toegelicht. De leden van het landelijke programmateam Gezonde School presenteren de Gezonde School-aanpak. Ook passeren een aantal voorbeelden de revue, worden tips en tricks gedeeld en worden vragen beantwoord.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids