Normal_huiswerk_studie_school

In Delft kunnen kinderen van wie de ouders geen geld hebben voor huiswerkbegeleiding toch hulp krijgen bij hun huiswerk. In het Talenten Huis Delft, dat eind februari wordt geopend, krijgt deze groep kinderen begeleiding samen met de andere kinderen. Dat meldt het AD.

Het doel van het Talenten Huis Delft is het tegengaan van de kansenongelijkheid in het onderwijs. Martijn Kirsten kwam met het initiatief. Hij gaf onder meer wetenschappelijke Kindercolleges. Hij geeft aan dat die ongelijkheid in ons land toeneemt vergeleken met de rest van Europa. Die conclusie komt naar voren uit een onderzoek van Unicef. 

Kinderen voor wie huiswerkbegeleiding een noodzaak is, maar onmogelijk blijkt omdat hun ouders geen geld hebben, komen zo alleen maar meer in de problemen. Kinderen die thuis niet te maken hebben met financiële moeilijkheden en wel begeleiding krijgen, ervaren volgens Kirsten minder stress. Dat is weer van positieve invloed op de ontwikkeling van het brein van kinderen, zo zegt hij.

Kirsten stelt verder dat er sprake is van een Pygmalion-effect. Dat houdt in dat welgestelde ouders vaak taalvaardiger zijn dan ouders in financiële nood, waardoor ze hun kinderen beter kunnen ondersteunen. Het talent van deze kinderen valt daardoor eerder op, met als gevolg dat leerkrachten meer van hen verwachten en de kinderen beter presteren.

Nu het Talenten Huis Delft er komt, is het de bedoeling dat er minstens evenveel kwaliteit wordt geboden als op een regulier huiswerkinstituut. Kinderen van ouders met zowel lage als hogere inkomens worden gezamenlijk begeleid. Daarmee denkt Kirsten dat kinderen een rijker beeld van de samenleving krijgen en dat de ouders zich door het maatschappelijk karakter meer aangetrokken voelen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids